061 585060 | info@lec.ie

Cúrsaí Ag Teacht
Upcoming Courses

Cláraigh agus Áirithigh
Register and Book

Cuirimid Cúrsaí FGL ar fáil don Phobal Oideachais. Áirítear le cúrsaí seimineáir ar líne agus cúrsaí duine le duine.

We Provide CPD Courses for the Educational Community. Courses include online webinars and face to face courses.

Nuachtlitir
Newsletter

Cláraigh le haghaidh nuashonrúcháin
Sign up for updates.
Please select a list to subscribe to. You can unsubscribe anytime via your profile page or in the footer of our newsletter.

Cúrsaí
Courses

Cláraigh & áirithigh
Register to book
Cuirimid réimse leathan cúrsaí ar fáil do mhúinteoirí Bunscoile agus Iarbhunscoile agus don phobal.

We offer a wide range of courses for Primary and Post Primary teachers and for the community.

Léitheoireacht
Reading

Téarnamh
Recovery
Is idirghabháil scoil-bhunaithe é Léitheoireacht Téarnaimh (LT) atá deartha chun fadhbanna litearthachta a laghdú laistigh de chóras oideachais.

Reading Recovery (RR) is a school-based intervention designed to reduce literacy problems within an education system.

Fúinne
About Us

An fhoireann
Meet the Team
Our dedicated staff are here to help you with all your queries.

Acmhainní
Resources

Ar fáil do scoileanna
Available for schools
Tá go leor acmhainní ar fáil againn do scoileanna / múinteoirí le tógaint ar chíos.


We have numerous resources available for schools / teachers to hire.

Seirbhísí
Services

Inár nIonad
In our centre

Cuirimid lónadóireacht, seirbhísí biúró agus seomraí ar cíos ar fáil inár n-ionad nua-aimseartha.

We offer catering, bureau services and room hire in our modern centre.

Ár bPáirtnéirí
Our Partners

ESCI
Dept of Education
Arts in Education
NIPT
JCT
NCSE
PDST

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Seoladh

 • 1ú Urlár, Teach Marshal,
 • Bóthar Thuar an Daill,
 • Luimneach
 • V94 HAC4

Address

 • 1st Floor, Marshal House,
 • Dooradoyle Road,
 • Limerick
 • V94 HAC4

Ionad Tacaíochta Oideachais Luimnigh

 • 061 585060
 • info@lec.ie


Limerick Education Support Centre

 • 061 585060
 • info@lec.ie

Uaireanta Oifige

Luan go hAoine
8:30am – 4:00pm

Áirithintí lasmuigh de ghnáthuaireanta -
ar fáil ar iarratas

Office Hours

Monday to Friday
8:30am – 4:00pm

Out of hours and Saturday Bookings - Available upon request


© Ionad Tacaíochta Oideachais Luimnigh. Gach ceart ar cosaint.
Arna fhorbairt ag
OnTarget.
© Limerick Education Support Centre. All rights reserved.
Developed by OnTarget.