Skip to main content
061 585060 | info@lec.ie

Cúrsaí Ag Teacht
Upcoming Courses

Cláraigh agus Áirithigh
Register and Book

Cuirimid Cúrsaí FGL ar fáil don Phobal Oideachais.

Áirítear le cúrsaí seimineáir ar líne agus cúrsaí duine le duine.

Cliceáil thíos le do thoil chun tuilleadh sonraí a fháil.

We Provide CPD Courses for the Educational Community.

Courses include online seminars and face-to-face courses.

Please click below for more details.

Nuachtlitir
Newsletter

Cláraigh le haghaidh nuashonrúcháin
Sign up for updates.

Sign up to our weekly Newsletter to see what is happening in the Centre.

Stay up-to-date with the Latest News section containing articles of interest to school leaders, teachers, SNAs and parents/guardians.

Cúrsaí
Courses

Cláraigh & áirithigh
Register to book
Cuirimid réimse leathan cúrsaí ar fáil do mhúinteoirí Bunscoile agus Iarbhunscoile agus don phobal.

We offer a wide range of courses for Primary and Post Primary teachers and for the community.

Léitheoireacht
Téarnamh

Reading
Recovery
Is idirghabháil scoil-bhunaithe é Léitheoireacht Téarnaimh (LT) atá deartha chun fadhbanna litearthachta a laghdú laistigh de chóras oideachais.

Reading Recovery (RR) is a school-based intervention designed to reduce literacy problems within an education system.

Fúinne
About Us

An fhoireann
Meet the Team
Our dedicated staff are here to help you with all your queries.

Acmhainní
Resources

Ar fáil do scoileanna
Available for schools
Tá go leor acmhainní ar fáil againn do scoileanna / múinteoirí le tógaint ar chíos.


We have numerous resources available for schools / teachers to hire.

Seirbhísí
Services

Inár nIonad
In our centre

Cuirimid lónadóireacht, seirbhísí biúró agus seomraí ar cíos ar fáil inár n-ionad nua-aimseartha.

We offer catering, bureau services and room hire in our modern centre.

Ár bPáirtnéirí
Our Partners

ESCI
Dept of Education
Arts in Education
NIPT
JCT
NCSE
PDST

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)